O NASStudio Architektury KONTUR Sp.j. jest pracownią projektową założoną w 1990r., spółką rodzinną powstałą na kanwie wielopokoleniowej tradycji związanej z działalnością w branży budowlanej. Właścicielami są Marek Światopełk-Mirski i Maciej Światopełk-Mirski. Realizujemy projekty kompleksowo, wielobranżowo. Świadczymy pomoc we wstępnej analizie oczekiwań Inwestora, założeń programowo-funkcjonalnych, chłonności działki, poprzez przygotowanie inwestycji w aspekcie formalno-prawnym, jej zaprojektowaniu, aż po zakończenie realizacji z przekazaniem obiektu do użytkowania. Na każdym z projektowanych przez nas obiektów sprawujemy podczas jego budowy nadzór autorski. We wszystkich etapach powstawania projektu współpracujemy z Inwestorem spełniając Jego oczekiwania dostarczając zarazem optymalnych rozwiązań. Jednocześnie będąc świadomym złożoności procesu budowy dbamy o to, by realizować powierzone zadania w określonym terminie oraz zadanym budżecie. Jesteśmy wierni zasadzie, że dysponując powierzonymi środkami finansowymi wydatkujemy je nie gorzej, niż mielibyśmy zarządzać własnym portfelem. Takie podejście pozwala nam często cieszyć się owocną współpracą z naszymi kluczowymi Klientami realizując dla nich kolejne zlecenia.

 

W CZYM SIĘ SPECJALIZUJEMY?Najuczciwiej odpowiadając na to pytanie - w niczym... Wykonujemy najprzeróżniejsze projekty o różnych funkcjach oraz skali. Jesteśmy zdania, że tylko projektując możliwie szeroki przekrój i typoszereg obiektów, konfrontując się każdorazowo z nowymi wyzwaniami, jesteśmy w stanie stale podnosić swoje kwalifikacje poszerzając wiedzę o najnowsze materiały budowlane, procesy technologiczne nie popadając jednocześnie w destrukcyjną rutynę. Wykonując interdyscyplinarny zawód staramy się czerpać wiedzę od specjalistów różnych dziedzin oraz branż. Wykorzystując natomiast nasze atuty, predyspozycje i talenty poszczególnych pracowników, wspomagając się najnowocześniejszym oprogramowaniem komputerowym, jesteśmy w stanie sprostać najśmielszym pomysłom oraz wyzwaniom.

 

JAKA WIZJA ARCHITEKTURY NAS INSPIRUJE?Przy projektowaniu staramy się brać pod uwagę szereg czynników, m.in. oczekiwania i preferencje Inwestora, kontekst miejsca, uwarunkowania dot. budowy obiektu jak i również związane z jego późniejszą eksploatacją. Dopiero na bazie dogłębnej analizy tych czynników "tworzymy pierwszą kreskę". W oparciu o nabyte doświadczenie stworzyliśmy nasz autorski język architektury. Nie podążamy w nim mainstreamowym nurtem tego co jest na czasie modne, bowiem niejednokrotnie potrafi się tego typu architektura dezawuować już na etapie budowy. Najwięcej czerpiemy z filozofii modernizmu, starając się mu nadać humanistyczną postać. Nie zapominając o chęci nawiązania harmonii z otoczeniem nierzadko dostosowujemy proponowaną architekturę do zrealizowanych w sąsiedztwie budynków dostrzegając w nich wartościowe cechy. Dążymy by nasze obiekty były ponadczasowe, przeznaczone dla wielu pokoleń użytkowników. W okresie funkcjonowania firmy udało nam się wypracować schemat organizacyjny dzięki któremu dane nam było sprawnie przeprowadzić proces projektowy, doprowadzając jednocześnie do realizacji inwestycji o skali przekraczającej 1,5 mln m2 powierzchni użytkowej obiektów kubaturowych i ... nadal rajcuje nas to co robimy. Choć zapewne z perspektywy wszystkiego co zostało stworzone we Wszechświecie może wydawać się, że to niewiele to i tak jesteśmy z tego dumni. Jeśli planujesz zatem powstanie własnej inwestycji i zależy Ci na współpracy z kompetentnym partnerem potrzebnym do jej sprawnej realizacji zachęcamy do kontaktu. Umów się z nami na kawę i porozmawiajmy o urzeczywistnieniu Twojej wizji do czego gorąco zachęcamy.

 

ZESPÓŁ

 • WŁAŚCICIELE

 • Marek Światopełk - Mirski – architekt
  Siedziba główna w Pile

 • Maciej Światopełk - Mirski – architekt
  Oddział w Poznaniu
 • PRACOWNIA

 • Iwona Kowalska - księgowa
 • Monika Światopełk – Mirska – marketing, projektant wnętrz
 • Mirka Rudnicka – architekt
 • Ania Walkowska – Chimiak – architekt
 • Marta Talarczyk – architekt
 • Staszek Czebreszuk – konstruktor
 • Krystyna Jabłońska – pracownik biurowy
 • Jacek Ślotała – architekt