BUDYNKI MIESZKALNE


Inwestor: prywatny
Projekt: koncepcyjny, budowlany i wykonawczy pełnobranżowy, nadzór autorski
Powierzchnia użytkowa: 11 420,9m2 (8 441,3m2 + 2 979,6m2)
Kubatura: 34 242,7m3 (25 323,9m3 + 8 938,8m3)