SAPA ALUMINIUM w Trzciance
Inwestor: Sapa Aluminium sp. z o.o.
Województwo: wielkopolskie
Adres: Trzcianka, ul. Kopernika 18
Projekt: budowlany i wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny, koordynacja, nadzór autorski
Realizacja: 2005–2008
Powierzchnia użytkowa: 11126 m2
Kubatura: 103578 m3
SAPA ALUMINIUM w Trzciance